سفارش تبلیغ
صبا
تسنیـــــمـــــــــــــــ

مـــــــن همــیـنمـ کــه هستـمـ!

نـــه دوس دآرمـ مـوهامورنگ کنمـ 

نــه تاساعت دوازده شب بیرون باشمـ 

نه لب به هیچ خورآکـــی حــــــرومـــی میزنـــمـ 

موهــآمـ بــه انــدآزه کــآفــی رنــگــش خــآص هسـت 

خــودمو توآرآیــش خفـه نمیکنــمـ وآسـه جـلـبــ تـــوجـــه! 

جــآیـی کـه جنــس مخـآلف هستــ نــآز نمیکنــمـ 

دنبــال پــول ومآشــیـن مـــــدل بــآلــآی این واون نیستمـ چــون عقــده ای نیستمـ 

مهــمـ نیــسـت پشـتــ ســرمـ چــی میـگــن چـون کسایی رو که بـرآمـ مهمـن میشنــآسمـ 

تیپــمـ ســــآدس!بهـمـ میــگن "مغــرورمـ" چون اهل کارای خجــآلتــ آورنیستـمـ 

هــرکســی رو غــرق محبــتــ نمیــکنــمـ بـه هـرکــی از رآه رسیــد نمیگــمـ :"دوستـ دآرمـ"!  

مــن همــیـنــمـ کــه هـســتـمـ! 

عــوض نمیــشــمـ بــرآی مــن دختــــر بــودن یعــنـی همــیــن 

وگــرنــه جنـس آشغــآل وارزون تو بازآر زیــادپیدا میشــه!


♥ نوشته شده در پنج شنبه 93/11/30 ساعت 3:0 صبح توسط زهرا محمودی :
اعتماد کن

روزی مـردی از خدا 2چیز خواسـت:

1پــروانه
و 1گــل

اما چیزی که خدا در عوض به او بخشید 1 کاکــتوس و 1کــرم بود !

مـرد غمگـین شد
بـا خـود انـدیشید:
خدا بندگان زیادی دارد،
باید به همه ی آنها توجه کند
و
تصمیم گرفت در این باره سوالی نپرسد...

بعد از مدتی مرد در کمال ناباوری مشاهده کرد که از آن کاکتوس زشت و
پر از خار گلی بسیار زیبا روئیده است
و آن کرم زشت تبدیل به پروانه ای زیبا شده است.

"راه خدا همواره بهترین راه است اگر چه بنظر ما غلط بیاید"

آنچه می خواهید،
همیشه آنچه نیست که نیاز دارید
اگر چیزی از خدا خواستید و چیز دیگری دریافت کردید به او اعتماد کنید...
"خارهای امروز گل های فردایند"


♥ نوشته شده در سه شنبه 93/11/28 ساعت 3:0 صبح توسط زهرا محمودی :
مسیـــرت زیباست؟

 

مسیرت زیباســت؟

ابتدا یقین پیدا کن که به کجا می رود،

اما اگر مقصد زیباست،

به مسیر توجهی نکن؛

به راهــت ادامه بـــده . . .

 


♥ نوشته شده در شنبه 93/11/25 ساعت 3:0 صبح توسط زهرا محمودی :
درخت باش . . .

 

سعی کن تو زندگی، درخت باشی . . .

که اگه کسی بهت لگد زد،

 

شکوفه بارونـــش کنی . . .


♥ نوشته شده در جمعه 93/11/24 ساعت 5:44 عصر توسط زهرا محمودی :
بیست ودو بهمن مــــــــــــاه


♥ نوشته شده در چهارشنبه 93/11/22 ساعت 2:0 صبح توسط زهرا محمودی :
منتظرتان هستیــم


♥ نوشته شده در شنبه 93/11/18 ساعت 11:38 عصر توسط زهرا محمودی :
دهه فجــــــــــــــــــــــــــــــر


♥ نوشته شده در شنبه 93/11/18 ساعت 11:30 عصر توسط زهرا محمودی :
دهــه فــجــر......


♥ نوشته شده در جمعه 93/11/17 ساعت 9:43 عصر توسط زهرا محمودی :
امام آمد...


♥ نوشته شده در یکشنبه 93/11/12 ساعت 2:0 صبح توسط زهرا محمودی :
خدا دوستت دارد

مطمـئن باش که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد ؛

چون در هر بهار برایت گل می فرستد و هرروز صبح آفتاب را به تو هدیه می کند.

به یاد داشته باش که پروردگار عالم با این که می تواند در هر جائی از دنیا باشد ، قلــب تو را انتخاب کرده و تنها اوست که هر وقت بخواهی چیزی بگوئی گوش می کند ...


♥ نوشته شده در یکشنبه 93/11/5 ساعت 6:57 عصر توسط زهرا محمودی :

Design By : Bia2skin.ir

درباره ما

بر من که به سمتت آمدم پشت مکن...... دستان لطیف خویش را مشن نکن.... یک لحظه غرور خود را بشکن.... در کندوی اعصاب من انگشت نکن.....مصرع آخرش از همه مهمتررره....شعر از مصطفی حسن زاده..:)
نویسندگان
موضوعات
لینک ها