سفارش تبلیغ
صبا
تسنیـــــمـــــــــــــــ

' اللّهُـــمـَّ یــا شاهـِـــدَ کُــلِّ نـَجْــوى '" اللّهُـــمـَّ یــا شاهـِـــدَ کُــلِّ نـَجْــوى "

نِمیدانـَــمـ ...

کُجــــآ ؟!

کـِــــے ؟!

کُـــدامـ روز؟!

چِـــه شُــد؟

کِـــہ یادَتـــــ اَز دَسـتــمـ اُفــتــاد ...

و حآصِلَــــش تَمــآمـ زَمـــیـن خُـــوردن هایَـــمـ شُد ...


دِلَــمـ مــےخــوآهَــد آرامـ صِدایَتـــ کُنَــمـ :" اللّهُـــمـَّ یــا شاهـِـــدَ کُــلِّ نـَجْــوى "

و بـِـگویــمـ تـــو خــود ِ آرآمـِشـــے

و مـَــن خـــود ِ خـــود ِ بــیـقَـــرآر...

خُـــــــدایا !

خَرابتـــ می شَــــومـ

مـَــرا هـَــر گونـــه کِـــه می خواهـــی بِســـاز ...

" اِلهـــــــے و رَبـــــــے مَـــن لـــــــے غَیرُکــــ "خُــــــــدا جـــونـــــــمـ

گاهـــــے میـــانِ وسعتـــِ دستـــانِ خالیـــمـ

حِـــس می کُنــَـمـ تَمـــامـِ دار و نـَـدارمـ تویـــــے ...


♥ نوشته شده در جمعه 94/12/7 ساعت 1:51 عصر توسط زهرا محمودی :

Design By : Bia2skin.ir

درباره ما

بر من که به سمتت آمدم پشت مکن...... دستان لطیف خویش را مشن نکن.... یک لحظه غرور خود را بشکن.... در کندوی اعصاب من انگشت نکن.....مصرع آخرش از همه مهمتررره....شعر از مصطفی حسن زاده..:)
نویسندگان
موضوعات
لینک ها